Trastorns psicòtics

Elderly Psychopathic ManEls Trastorns Psicòtics han estat un dels àmbits clínics on la psiquiatria ha avançat més en els últims decennis, a partir del desenvolupament de les actuals generacions de psicofàrmacs, cada cop millors i més eficaços en el tractament dels anomenats trastorns mentals severs (TMS). En conseqüència, la teràpia psicològica ha quedat tradicionalment fora d’aquest àmbit psicopatològic. No obstant això, més modernament i dins del paradigma de la terapia cognitiva i cognitivoconductual, s’ha anat introduint un criteri psicoterapèutic més pluridisciplinar, on la terapia psicològica complementa el tractament psiquiàtric en una majoria en augment de pacients, observant-se uns millors i més consistents resutlats terapèutics. És el que s’anomena Tractament Psicològic Integrat o IPT.

Està basat en el model anomenat de diatesis o vulnerabilitat -estrès, que considera que els factors de vulnerabilitat s’activen quan el subjecte experimenta situacions estressants, i on l’objeciu del tractament psicològic serà la reducció d’aquests estressors.

Si desitgeu avaluar el seu cas, visiteu el nostre Servei de Psiquiatría i Psicoteràpia d'adults o telefoneu al 93 7888939

Si teniu problemes de temps, movilitat o bé si ho preferiu, utilitzeu els nostres Serveis online