Teràpia de parella

Conflict in family 4La Teràpia de Parella és adequada en tots aquells casos on, bé per deteriorament progressiu de la relació, o bé per gelos o per una infidelitat, la parella se sent incapaç de resoldre els seus problemes però mantenen el desig de reconduir la seva situació. En aquest sentit, es tracta de posar-se en mans d’un professional especialitzat en buscar i trobar les causes i l’evolució dels problemes de la parella, identificant els patrons disfuncionals i destructius que mantenen la conflictivitat conyugal i proposant pautes de negociació per a superar la crisi del moment actual.

És habitual que una parella amb conflictes conyugals consideri que els seus problemes no són tan greus com per a visitar un professional, sovint perquè és difícil acceptar la incapacitat de solucionar-los de forma interna. El més adequat però, és intentar afrontar-los i deixar-se aconsellar per un expert, evitant un empitjorament fins a límits com la pèrdua del respecte i l’estimació, l’afectació en la relació amb els fills, o bé fins l’ocurrència d’una infidelitat o finalment la determinació d’una separació conyugal. De fet, el més recomanable és iniciar un procés de teràpia de parella en els primers estadis dels problemes de relació, quan encara no hi ha gaire deteriorament i ambdós membres conserven suficient motivació i priorització en tot allò implícit de l’esfera conyugal.

És important tenir present que el terapeuta de parella no és ni un jutge ni té la veritat absoluta sobre múltiples aspectes de la relació conyugal que s’estigui treballant. Com a expert imparcial, respecta els principis i valors de cada persona i no pot decidir si una relació s’ha d’acabar o ha de continuar, ja que això només ho pot decidir la pròpia parella. La seva funció terapèutica consistirà en revisar aquells aspectes que consideri que dificulten un apropament entre la parella i ajudar en la presa de decisions.

També és important resaltar que els conflictes de parella són relacionals, per tant mai no hi ha un sol responsable dels problemes existents. Malgrat això, és freqüent que els membres de la parella se sentin culpables de la situació a la que s’ha arribat, però en realitat es tracta de patrons relacionals inadequats que els dos han instaurat i mantingut.

Finalment s’ha de destacar que en ocasions la parella ja ha decidit iniciar una separació conyugal. En aquest cas una teràpia de parella sempre ajuda a augmentar els acords i evitar hostilitats innecessàries. S’aborden temes com la comunicació de la separació als fills, la custòdia dels menors, el tema de la vivenda, la repartició dels béns, les relacions familiars i d’amistat, així com la gestió de la inevitable alteració emocional postseparació, etc.

Si desitgeu avaluar el vostre cas, visiteu el nostre Servei d'Avaluació i orientació, Psicoteràpia d'adults i Sexologia o realitzeu el Test de comunicació conjugal i el Test del maltractament o telefoneu al 93 7888939

Si teniu problemes de temps, movilitat o bé si ho preferiu, utilitzeu els nostres Serveis online