Intervenció neuropsicològica

3d render of brain in womans headLa Neuropsicologia Clínica és un camp d’aplicació de la psicologia que té com a finalitat descriure, diagnosticar i tractar les alteracions cognitives, conductuals i emocionals causades per una alteració estructural i/o funcional del Sistema Nerviós Central. En aquest sentit, les funcions cognitives són les capacitats mentals, com per exemple la rapidesa de pensament, la concentració, la memòria, la resolució de problemes, la comprensió i l’ús del llenguatge, entre d’altres.

En certes ocasions, algunes persones poden observar que no rendeixen el que s’espera, degut a dificultats en l’atenció i la concentració, baixa velocitat en el processament de la informació, dificultats de memòria i aprenentatge, problemes visioespecials i de percepció, dificultats per organitzar-se, planificar i abstraure informació, o fins i tot degut a problemes de comunicació, baixa motivació o falta d’iniciativa.

Aquestes dificultats congnitives poden presentar-se d’igual forma en adults com a nivell infantojuvenil. En els adults, poden observar-se arrel de queixes de pérdua de funcions cognitive, per exemple en els trastorns de l’estat de l’ànim, després d’una lesió cerebral o patologia neurològica (accidents vasculars, tumors, epilèpsia, etc.) així com en persones d’edat avançada on hi ha sospita de deteriorament cognitiu. En els nens aquestes dificultats venen lligades habitualment a Tastorns de neurodesenvolupament (TDAH, dislèxia, Trastorns de l’aprenentatge no verbal -TANV-, trastorn específic del desenvolupament del llenguatge, síndrome d’Asperger, entre altres) els quals són una de les causes més freqüents de dificultats en els aprenentatges escolars, en la conducta o en la interacció social.

Per tot això el nostre Centre disposa d’una Psicòloga Sanitaria Especialista en Neuropsicologia clínica que es la responsable del funcionament d’aquesta important àrea asistencial, i que realitza les funcions d’Assessorament neuropsicològic, Avaluació neuropsicològica i Rehabilitació i Estimulació cognitiva.

Si desitgeu avaluar el seu cas, visiteu el nostre Servei de Neuropsicologia o telefoneu al 93 788939

Si teniu problemes de temps, movilitat o bé si ho preferiu, utilitzeu els nostres Serveis online