Tractaments

psychologist-1015488_960_720La primera visita té com a objectiu la realització d’un diagnòstic precís i de l’elecció del millor tractament a seguir. En conseqüència, es realitzarà una completa avaluació a partir de la simptomatologia descrita pel pacient, a modus d’història clínica, posant l’accent en la intensitat, freqüència i circumstàncies de l’aparició de la mateixa. S’intentarà establir un diagnòstic que orienti cap a un tractament rigorós i efectiu, amb l’ajuda de qüestionaris d’avaluació psicodiagnòstica, si cal.

En el nostre Centre sempre intentem fer el tipus de tractament més adequat a cada cas, atenent les teràpies que han demostrat una major eficàcia i que estan més acceptades per la comunitat científica.

En aquest sentit, l’enfocament psicoterapèutic que ens defineix és l’anomenat model cognitiu, on el més important és incidir i millorar l’estil de pensament del pacient, les seves creences i hàbits, proporcionant-li eines que li permetin una major adaptació al seu entorn quotidià.

mental-1389919_960_720Aquest model ha evolucionat cap a l’anomenada Teràpia Cognitiva de Tercera Generació, on es fa èmfasi en l’acceptació com la clau en la recuperació psicològica, així com es té molt present l’entorn social del pacient i la gestió de les emocions, a partir de tècniques de meditació. Dins d’aquest conjunt de teràpies utilitzem la Teràpia Cognitiu-social, la Teràpia d’Acceptació i Compromís (ACT), així com el Mindfulness o Atenció Plena.

En els casos necessaris, disposem dels serveis de dos metges especialistes, que complementen l’aplicació del programa terapèutic a seguir, només en aquells casos on sigui important un complement medicamentós.