Estrès

EstrésL’Estrés es caracteritza per una resposta fisiològica i automàtica de l’organisme, que es desencadena davant d’una demada externa exigent o bé davant de la percepció de situació perill per a la pròpia integritat. En conseqüència es produeixen canvis fisiològics adaptatius que ens preparen per a afrontar tal demanda o perill, segregrant-se adrenalina, augmentant la pressió arterial, freqüència cardíaca i tensió muscular, entre altres.

El principal problema sorgeix quan aquesta resposta és molt intensa i freqüent, ja que després de tenir l’organisme sobreactivat degut a una percepció continuada de demanda de resposta, sobrevenen les conseqüències negatives de l’estrès. És quan poden aparèixer múltiples símptomes com mals cap i d’esquena, problemes digestius, taquicàrdies, dificultats de concentració i memòria, mareigs, insomni, així com un estat general nerviós, irritable, ansiós i amb preocupació excessiva. Si la resposta d’estrès s’allarga en el temps, l’activació continuada de l’organisme pot produïr trastorns més greus.

Si desitgeu avaluar el seu cas, visiteu el nostre Servei de Psicoteràpia d'adults o realitzeu el Test d'estressors laborals crònics i telefoneu al 93 7888939

Si teniu problemes de temps, movilitat o bé si ho preferiu, utilitzeu els nostres Serveis online