Estrès postraumàtic

Panic girlEl Trastorn per Estrès Postraumàtic (TPET) es caracteritza per una reacció d’estrès molt intensa com a conseqüència d’una vivencia molt traumàtica o que ha posat en perill la pròpia integritat o la d’altres persones. Són exemples habituals els accidents de trànsit, els incendis o inundacions, les violacions o les agressions físiques amb molta violència, els atracaments o d’altres.

El símptoma principal és la reexperimentació persistent de la vivència de l’esdeveniment traumàtic, en forma de records involuntaris o somnis repetitius, de sensació d’ocurrència de l’esdeveniment viscut, o de malestar intens quan algú recorda al pacient el que ha succeït. Els altres símptomes habituals són l’evitació de tot pensament o situació relacionada amb la vivència traumàtica, l’embotament i distanciament emocional i l’augment de l’activitat fisiològica, com estar irritable, espantat, hipervigilant o amb problemes per a dormir amb normalitat.

A pesar que es considera que és normal respondre intensament a una vivència viscuda de forma traumàtica, no tothom acaba desenvolupant un TEPT. Per aquest motiu és important que tota persona que ha viscut un esdeveniment traumàtic realitzi una avaluació psicològica adequada que determini la presència o no d’un TEPT, abans que el trastorn es cronifiqui generi altres trastorns com estats d’ansietat, consum de tòxics o depressió.

Si desitgeu avaluar el seu cas, visiteu el nostre Servei de Psicologia clínica o realitzeu el Test d'Estrès postraumàtic i telefoneu al 93 7888939

Si teniu problemes de temps, movilitat o bé si ho prefereix, utilitzeu els nostres Serveis online