Depressió

Mature sad womanLa depressió és el trastorn mental més freqüent entre la població general i actualment representa un dels principals motius de consulta psicològica. Es tracta d’un estat predominant de tristesa, abatiment i pèrdua de l’interès per les coses, que pot anar acompanyat de sentiment de desesperança, culpa i de plor, així com de sentiments d’incomprensió per part dels altres, abocant progressivament a una sensació d’aïllament. Altres símptomes depressius que apareixen són les idees de mort, la visió negativa d’un mateix, de l’entorn i del futur, la baixada de l’autoestima, la lentitud psíquica, el cansament físic i les alteracions del son i de la gana. Aquest conjunt de símptomes interfereixen en la vida quotidiana i impedeixen un estil de vida normalitzat.

En relació a les causes de la depressió, actualment es considera una triple combinació de factors orgànics, psicològics i socials. En el primer cas es tracta d’alteracions bioquímiques dels nivells d’un neurotransmissor anomenat serotonina, en el segon cas s’observen alteracions en determinats esquemes cognitius de pensament, i en el tercer cas es tracta de vivències negatives amb una intensitat emocional elevada.

En qualsevol cas, donada la presència d’aquesta combinació en la majoria de les depressions, l’abordatge terapèutic actualment més acceptat per la comunitat científica és la combinació de fàrmacs i teràpia psìcològica.

Si desitgeu avaluar el vostre cas, visiti el nostre Servei de Psicoteràpia d'adults o realitzeu el Test de Depressió i Test de desesperança i telefoneu al 93 788939

Si teniu problemes de temps, movilitat o bé si ho preferiu, utilitzeu els nostres Serveis online