Demències

Nursing homeLa Demència pot definir-se com un trastorn adquirit, de naturalesa orgànica, caracteritzat per un deteriorament permanent de la memoria i d’altres funcions intel·lectuals, freqüentment acompanyat d’altres manifestacions psicopatològiques i del comportament, que succeeix sense alteració del nivell de la consciència, afectant el funcionament social i/o laboral del subjecte afectat. La demència és una síndrome clínica d’etiologia múltiple, en general de curs crònic, però no necessàriament irreversible ni progressiu.

Els símptomes psicològics o conductuals associats a la demència són els símptomes d’alteració de la percepció, del contingut del pensament, l’estat d’ànim o la conducta, que tot sobint es presenten en els pacients amb demència. Això pot originar:

 • Alt grau de patiment en el pacient i el seu cuidador
 • Major discapacitat en el pacient, amb major perdua d’autonomia personal
 • Ingressos prematurs hospitalaris o institucionalització prematura en residencies.
 • Augment del cost de les cures
 • Pèrdua significativa de la qualitat de vida pel pacient i la seva familia o cuidador.

Els símptomes psicològics i conductuals més freqüents són:

 • Idees delirants
 • Alucionacions
 • Falsos reconeixements
 • Reduplicacions
 • Apatia
 • Depressió
 • Ansietat
 • Insomni
 • Irritabilitat
 • Parla reiterativa
 • Agressivitat verbal i física
 • Deambulació erràtica
 • Alteració de la conducta alimentària
 • Alteració de l’esfera sexual
 • Seguir d’aprop – ser l’hombra

En GABINET PSICOLÒGIC ROMEU disposem d’un equip multidisciplinar que avalua i tracta convenientment els casos de persones afectades per processos de demència i orienta als seus familiars. Per això disposem d’un metge psiquiatra i una neuropsicòloga clínica, especialitzats ambdos en el procés de degeneració cognitiva, que realitza una completa avaluació i exploració neurocognitiva i dissenyen un plan de tractament específic i adequat en cada cas.

Si desitgeu avaluar el vostre cas, visite nuestro Servei de Neuropsicologia i Psiquiatria o telefoneu al 93 788939

Si teniu problemes de temps, movilitat o bé ho preferiu, utilitzeu els nostres Serveis online