Addiccions

Drug Addiction and pillsUna Addicció es defineix com a la pèrdua de control de la pròpia conducta en del consum de substàncies psicoactives (drogues) o bé d’altres conductes com el sexe, les compres, internet, etc., anomedades addicions socials.

Tota addicció cumpleix els següents requisits per a ser considerada com a tal: fort impuls per a realitzar la conducta; molta dificulltat per a detenir la conducta de forma voluntària; alteració emocional significativa si no es pot realitzar la conducta addictiva; canvis en la rutina quotidiana per a aconseguir la realització de la conducta addictiva; continuïtat de la conducta a pesar del malestar i de les conseqüències negatives que generen.

Les causes de les addiccions són complexes i diverses. Van des d’una major vulnerabilitat cerebral dels circuïts límbics reguladors del plaer en algunes persones, a factors socials i psicològics que contribueixen a la seva aparició, com determinats patrons de conducta apresos i determinats perfils de personalitat, on predominen una elevada impulsivitat, un baix control emocional, una baixa tolerància a la frustració i una necessitat inmediata de satisfacció.

Si desitjeu avaluar el seu cas, visiti el nostre Servei de Psicoteràpia d'adults o realitzeu el Test breu d'alcoholisme i telefoneu al 93 7888939

Si té problemes de temps, movilitat o bé ho prefereix, envieu-nos un formulari de contacte o utilitzeu els nostres Serveis online