Test de l’Autoestima de Rosenberg

Sento que sóc una persona digna d’apreci, almenys en igual mesura que els altres

 • Molt d’acord
 • D’acord
 • En desacord
 • Molt en desacord

M’inclino a pensar que, en conjunt, sóc un fracassat

 • Molt d’acord
 • D’acord
 • En desacord
 • Molt en desacord

Crec que tinc varies qualitats bones

 • Molt d’acord
 • D’acord
 • En desacord
 • Molt en desacord

Puc fer les coses tan bé com la majoria de la gent

 • Molt d’acord
 • D’acord
 • En desacord
 • Molt en desacord

Crec que no tinc molts motius per a sentir-me orgullós de mi mateix

 • Molt d’acord
 • D’acord
 • En desacord
 • Molt en desacord

Tinc una actitud positiva cap a mi mateix

 • Molt d’acord
 • D’acord
 • En desacord
 • Molt en desacord

En general, estic satisfet amb mi mateix

 • Molt d’acord
 • D’acord
 • En desacord
 • Molt en desacord

Desitjaria valorar-me més a mi mateix

 • Molt d’acord
 • D’acord
 • En desacord
 • Molt en desacord

De vegades em sento veritablement un inútil

 • Molt d’acord
 • D’acord
 • En desacord
 • Molt en desacord

De vegades penso que no serveixo per a res

 • Molt d’acord
 • D’acord
 • En desacord
 • Molt en desacord

Puntuació

10-24Autoestima baixaLa seva autopercepció és negativa, sense autoconfiança. Seria convenient que realitzés un treball psicoterapèutic per tal de millorar la mala imatge que té de vostè.
25-32Autoestima normalEs troba dins de la normalitat. Té una autoimatge correcta, propera a la imatge que dóna als altres. Reconeix bé les seves mancances. Creu que pot millorar més
33-40Autoestima elevadaTé un elevat concepte de vostè mateix, acceptant i relativitzant les pròpies mancances. Confia molt en les seves possibilitats, fins i tot més que en els altres.

 

Resultat:

Si la seva puntuació és inferior a 25, és recomanable que acudeixi a un professional psicòleg clínic o psiquiatra, per realitzar una avaluació i tractament psicoterapèutics, ja que és probable que pateixi un Trastorn depressiu i/o un estil de vida insegur en la seva personalitat.

Truqueu al 937888939 o bé consulteu el servei de Psicologia clínica i el trastorn i tractament de la Depressió