Test Escala d’Ansietat de Hamilton

Indiqui la intensitat amb què ha experimentat o no, durant l’últim mes, els símptomes descrits en les 14 preguntes següents, segons el criteri següent:

  • 0. Absent
  • 1. Intensitat lleugera
  • 2. Intensitat mitjana
  • 3. Intensitat elevada
  • 4. Intensitat màxima (invalidant)

0
1
2
3
4
Estat ansiós: Inquietud. Expectatives de catàstrofe. Aprensió (anticipació amb temença). Irritabilitat.
Tensió: Sensacions de tensió. Cansament. Impossibilitat de romandre quiet. Reaccions d’espant. Plor fàcil. Tremolors. Sensacions d’incapacitat per esperar
Pors: A la foscor, als desconeguts, a romandre sol, als animals, a la circulació,a la gentada.
Insomni: Dificultats en agafar el son. Son no satisfactori, amb cansament al despertar-se. Sons penosos. Malsons. Terrors nocturns.
Funcions Intel·lectuals (Cognitives): Dificultat de concentració. Falta de memòria.
Estat d’ànim depressiu: Pèrdua d’interès. Poc gaudiment del temps lliure. Depressió. Insomni de matinada. Variacions anímiques al llarg del dia.
Símptomes somàtics musculars: Dolors musculars. Rigidesa muscular. Sacsades musculars. Sacsades clòniques. Petament de dents. Veu trencada.
Símptomes somàtics generals: Brunziment d’oïdes. Visió borrosa. Onades de calor o fred. Sensació de debilitat. Sensacions parestèsiques (punxades o formigueig).
Símptomes cardiovasculars: Taquicàrdia. Palpitacions. Dolor toràcic. Sensació polsàtil en vasos. Sensacions de “pressió baixa” o desmais. Extrasístoles (arítmies cardíaques benignes).
Símptomes respiratoris: Opressió pretoràcica. Constricció precordial. Sensació d’ofec o manca d’aire. Sospirs. Dispnea (dificultat per respirar).
Símptomes gastrointestinals: Dificultat per evacuar. Gasos. Dispèpsia: dolors abans o després de menjar, agrós, inflor abdominal, nàusees, vòmits, constricció epigàstrica. Còlics (espasmes) abdominals. Diarrea. Pèrdua de pes. Estrenyiment.
Símptomes genitourinaris: Miccions freqüents. Micció imperiosa. Amenorrea (falta del període menstrual). Metrorràgia (hemorràgia genital). Frigidesa. Ejaculació precoç. Impotència. Absència d’erecció.
Símptomes del sistema nerviós autònom: Boca seca. Accessos d’enrojolament. Pal·lidesa. Tendència a la sudoració. Vertígens. Cefalea (mal de cap de tensió).
Conducta en el decurs de la prova: Tendència a l’aclaparament. Agitació: mans inquietes, joc de dits, tancament dels punys, tics, arruga el mocador amb les mans.
Inquietud: va i ve. Tremolor de mans. Rostre preocupat. Augment del to muscular o contractures musculars. Respiració entretallada. Pal·lidesa facial.
Traga saliva. Eructa. Taquicàrdia o palpitacions. Ritme respiratori accelerat. Sudoració. Pestanyeja.

Puntuació

Si la seva puntuació és igual a 18 o superior, és aconsellable que acudeixi a un professional psicòleg o psiquiatre, per tal de realitzar una avaluació i tractament psicoteràpèutic. És probable que pateixi un Trastorn d’Ansietat.

Truqueu al 937888939 o bé consulteu el trastorn i tractament de l'Ansietat generalitzada, Estrès o Pànic i agorafobia.