Test breu de TDAH infantil

Res.
Poc
Bastant
Molt
És impulsiu, irritable
És ploraner / a
És més mogut del normal
No es pot estar quiet / a
És destructor (roba, joguines, objectes)
No acaba les coses que comença
Es distreu fàcilment, té escassa atenció
Canvia bruscament seus estats d’ànim
Els seus esforços es frustra fàcilment
Sol molestar freqüentment a altres nens

Puntuació:

Per als NENS entre els 6 – 11 anys: una puntuació major de 16 és sospita de dèficit d’atenció amb hiperactivitat.
Per a les NENES entre els 6-11 anys: una puntuació major de 12 a Hiperactivitat significa sospita de dèficit d’atenció amb hiperactivitat.

 

Si el seu fill o filla ha puntuat amb sospita de TDAH, és important la realització d’una avaluació neuropsicològica completa per tal d’emetre un diagnòstic més fiable.

Truqueu al 937888939 o bé consulteu el Servei de Neuropsicologia, de Psicologia escolar i el trastorn i tractament del Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat