Tests online

Tests1

Autoestima
Comprovi si vostè gaudeix d’una autoimatge satisfactòria o bé té una percepció negativa de la seva persona.

Depressió
Avalui el nivell actual del seu estat d’ànim i comprovi si la puntuació obtinguda pot indicar un trastorn depressiu.

Ansietat
Comprovi si la seva puntuació indica un nivell d’ansietat clínicament signficatiu.

Obsessió-compulsió
Vegi si el nivell de les seves obsessions i actes repetitius són clínicament significatius.

Fòbia/ansietat social
Avalui si els seus temors a determinades situacions socials són excesius.

Consum d’alcohol
Contesti unes preguntes sencilles sobre el seu patró de consum d’alcohol.

Addicció a Internet
Analitzi si l’ús que realiza de la xarxa pot ser excesiu o perjudicial per vostè.

TDAH infantil
Comprovi si el seu fill/filla presenten una excessiva desatenció i impulsivitat.

Maltractament
Avalui si el tracte que rep de la seva parella és inadequat i pot constituir un maltractament.