Selecció de personal

seleccioServeis orientats a solucionar les necessitats que presenten les organitzacions.

Ajudem a les empreses en diferents àmbits:

Selecció de personal / Headhunting

Procés per detectar empleats potencials, que compleixin els requisits necessaris per realitzar un treball o càrrec, a traves de diverses fonts de reclutament tant internes com externes. Selecció de personal en base a les competències.

Avaluacions psicològiques

Preselecció dels candidats, avaluació dels candidats mitjançant entrevistes, aplicació de bateries de test psicotècnics adaptats al perfil sol·licitat, correcció interpretació i desenvolupament de l’informe psicològic basat en competències.

Outplacement

Servei per orientar i reubicar als treballadors que degut a fusions, adquisicions i/o reestructuracions de l’organització s’ha de prescindir de part del personal. L’objectiu és contenir i redefinir a la persona d’una forma positiva per facilitar-li la reinserció laboral i no es vegi afectat en el mercat laboral ni en la seva vida familiar. Així com poder ajudar en el disseny d’estratègies per aconseguir nous objectius laborals.

Avaluació dels treballadors

Avaluació psicològica individual dels treballadors per conèixer millor al seu equip i potenciar les seves competències.

Avaluació de la motivació i satisfacció laboral dels treballadors

Factors:

  • Plans de l’organització o direcció
  • Oportunitats de promoció
  • Contingut del treball
  • Supervisió
  • Recompenses econòmiques
  • Condicions de treball
  • Companys de treball