Psiquiatria

Psiquiatría-generalSegons les daedes de la OMS, s’estima que uns 450 milions de persones a nivell mundial pateixen alguna afecció mental o comportament en algun moment de la seva vida, dels quals un 12% correspon a trastorns depressius. En Espanya, excloent els trastorns tòxics, al voltant d’un 9% de la població pateix algun trastorn mental o comportamental, i s’estima que un 15% el patirá en algun moment de la seva vida. Aquests trastorns són més freqüents en les dones que en els homes, i augmenten amb l’edat. En general, aquest tipus de trastorns interfereixen significativament en la vida de les persones, ja que generen patiment i desadaptació, dificultats d’aprenentatge i aïllament social, fins arribar a l’extrem d’una mortalitat prematura per suicidi, en els casos més greus.

Per tot això, en GABINET PSICOLÒGIC ROMEU entenem la atenció mèdica psicofarmacològica com una part assistencial fonamental en el tractament d’alguns trastorns psicològics, encara que en general contemplem la prescripció mèdica de fàrmacs com un complement a una teràpia psicològica de tipus cognitivoconductual. No obstant, només ho recomenem en aquells casos on tant el psiquiatra com el psicòleg clínic determinen la necessitat d’un tractament combinat, i sempre amb el beneplàcit del pacient.

En aquest sentit, els pacients afectats per una malaltia mental poden presentar símptomes físics com insomni, ansietat, cansament o tristesa, que en ocasions generen dificultats per la consecució de la terapia psicològica. En aquests casos, els psicofàrmacs -fàrmacs que actuen sobre el sistema nerviós central, SNC-, poden ajudar a realitzar la pròpia psicoteràpia, millorant substancialment els resultats de la mateixa. De fet, nombrosos estudis científics avalen aquest criteri multidisciplinar, ja que conclouen que la combinació de teràpia cognitiva amb psicofàrmacs es el model que proporciona una major milloria clínica en els pacients, amb una major consistència en el temps.

Si vostè pateix símptomes de malestar anímic, d’ansietat, d’alteració de l’humor o irritabilitat, o bé nota que la seva forma de pensar és essencialment molt diferent a la de les persones del seu entorn i no s’acaba d’entendre a si mateix, si sempre li costa adaptar-se a determinades situacions, o nota alterades funcions fisiològiques com la son, la gana o l’activitat sexual, funcions cognitives com l’atenció, la concentració i la memòria, si se sent enganxat a determinades substàncies, conductes o situacions que li poden, o fins i tot si les persones del seu entorn més proper li comenten que no sembla vostè el de sempre, consideri realitzar, juntament a una completa avaluació psicològica, una avaluació mèdica psiquiàtrica i una eventual prescripció psicofarmacològica temporal, si procedeix, ja que notarà un alleujament significatiu del seu malestar, i podrà abordar molt millor el tractament psicològic.

Trastorns psiquiatrics que tractem:

 • Trastorns de l’Estat de l’Ànim: depressió major, dol complicat, trastorn bilopar I i II
 • Trastorns de l’Ansietat: ansietat generalitzada (TAG), trastorn de l’angoixa amb o sense agorafòbia, fòbia simple, fòbia social, trastorn obsessiu-compulsiu, estrès agut i estrès posttraumàtic
 • Trastorns de la Personalitat
 • Trastorns Adaptatius: depressius, ansiosos o mitxes
 • Abús i Adicció a substàncies: ingesta de drogues d’abús, efectes medicamentosos i exposició a tòxics. Tabaquisme.
 • Ludopatia, Ciberludopatia, Addicció al Sexe
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat de l’adult (TDAH)
 • Trastorn de la Conducta Alimentària: anorèxia nerviosa, bulimia, trastorn per atracó i obessitat
 • Deteriorament Cognitiu
 • Trastorns Sexuals: trastorns del desig sexual, de la excitació, trastorns orgàsmics, trastorns per dolor, trastorn sexual degut a malaltia mèdica i induït per substàncies, parafilies, trastorns de la identitat sexual (transexualisme)
 • Trastorns Psicosomàtics: acne, afonia psicògena, cefalees, molèsties gastrointestinals, etc
 • Trastorns del Son
 • Trastorns Psicòtics: esquizofrènia, trastorn delirant-paranoia
Si desitja avaluar el seu cas, consulteu l'apartat de Tests online o telefoneu al 93 7888939

Si te problemes te temps, movilitat o bé si ho prefereix, utilitzi els nostres Serveis online