Psicoteràpia infantil

Happy Mother With Teenager Daughter Over WhiteEn GABINET PSICOLÒGIC ROMEU realitzem avaluació, orientació i psicoteràpia en els problemes i trastorns més habituals que s’observen entre la població infantil i juvenil. De fet, considerant que tant la infància com l’adolescència són etapes clau en el desenvolupament del ser humà, amb les seves dificultats i particularitats, en el nostre Centre contem amb una especialització professional adecuada en l’atenció a aquest vulnerable colectiu. De la mateixa manera que molts pares poden preocuparse per aspectes que són normals en l’evolució infantil i juvenil, a vegades passen per alt certs problemes, propis d’aquesta etapa, que convè tractar. En aquest sentit, en el nostre Centre, tant el Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica com la Psicòloga Sanitaria Especialitzada en Neuropsicologia assessoren als pares en aquells aspectes que no comprenen dels seus fills, i que sovint comporten un empitxorament del seu estat personal, o bé canvis en la dinàmica familiar habitual o fins i tot una disminució en el rendiment escolar.

Trastorns psicològics infantils i juvenils que tractem:

 • Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)
 • Trastorn de Conducta
 • Trastorn d’Ansietat per Separació
 • Assetjament Escolar
 • Trastorns Motors i Tics
 • Trastorns de l’Aprenentatge: dislèxia
 • Tratorns de les Capacitats Intel·lectuals
 • Trastorns de la Comunicació: llenguatge expressiu, trastorn fonològic, tartamudeig
 • Trastorns de la Ingesta i de la Conducta Alimentària: anorèxia nerviosa, bulimia, atracó i obessitat
 • Trastorns del Control dels Esfínters: enuresi i encopresi
 • Addiccions Tòxiques, Ludopaties i Ciberludopaties
 • Trastorns de l’Espectre Autista

Tècniques psicoterapèutiques que utilitzem:

 • TCC. Tècniques Conductuals i Cognitivoconductuals: activació conductual, modelat, reforçament amb fitxes, cost de resposta, contracte terapèutic, exposició, desensibilització sistemàtica amb relaxació autògena, tècniques d’aprenentatge d’habilitats socials
 • Teràpia Familiar Sistèmica
 • Tècniques Psicoeducatives de l’Adquisició d’Hàbits i Tècniques d’estudi
 • Rehabilitació Neuropsicològica
 • Rehabilitació Logopèdica
Si desitja avaluar el seu cas, consulteu l'apartat de Tests online i telefoneu al 93 7888939

Si te problemes te temps, movilitat o bé si ho prefereix, utilitzi els nostres Serveis online