Psicoteràpia adults

Woman by the psychologistLa Psicologia Clínica s’ocupa de l’estudi, prevenció, avaluació, orientació i tractament dels problemes psicològics que afecten a les persones, tant a nivell individual com social. La Psicoteràpia constitueix la branca de la psicologia clínica que es dedica al diagnòstic i tractament individual i grupal dels trastorns psicològics, procurant la milloria de la salud psicològica i el benestar emocional de les persones. La Terapia Cognitiva i Cognitivoconductual (TCC) és el model de psicoteràpia més acceptat i utilitzat per la comunitat científica-sanitaria, molt respectada per la seva consistència, eficàcia i rigor. S’ocupa d’identificar els anomenats esquemes cognitius, entesos com a processos mentals on es relacionen els pensaments, les emocions i la conducta, que de vegades funcionen de forma desadaptativa, causant i mantenint els trastorns que volem combatre i solucionar.

En el GABINET PSICOLÒGIC ROMEU, especialistes en psicologia clínica i en psicoteràpia, treballem a partir del citat model cognitiu, adaptant-nos sempre al tipus de pacient i problema a tractar. Si vostè pateix símptomes de malestar anímic, d’ansietat, d’alteració de l’humor o irritabilitat, o bé nota que la seva forma de pensar és essencialment molt diferent a la de les persones del seu entorn i no s’acaba d’entendre a si mateix, si sempre li costa adaptar-se a determinades situacions, o nota alterades les funcions fisiològiques, com la son, la gana o l’activitat sexual, funcions cognitives com l’atenció, concentració i memòria, si se sent enganxat a determinades substàncies, conductes o situacions que li poden, o fins i tot si les persones del seu entorn més proper li comenten que no sembla vostè el de sempre, consideri realitzar una completa avaluació psicològica amb l’objectiu de saber què li està passant, i poder així iniciar un tractament psicològic adecuat al seu cas.

Trastorns psicològics que tractem:

 • Trastorns de l’Estat d’Ànim: trastorn depressiu, dol, trastorn bipolar, distímia
 • Trastorns d’Ansietat: ansietat generalitzada, trastorn d’angoixa, trastorn obsessiu-compulsiu, agorafòbia, fòbia simple, estrés agut i posttraumàtic
 • Trastorns de Personalitat i problemes de caràcter: timidesa, inseguretat, impulsivitat, suspicàcia excessiva
 • Trastorns d’Adaptació: símptomes de depressió i ansietat associats a desadaptació per canvis en la vida quotidiana.
 • Addiccions Tòxiques: deshabituació a l’alhocol, cànnabis, cocaïna
 • Addiccions: ludopatia, ciberludopatia, addicció al sexe
 • Trastorns de la Conducta Alimentaria: anorèxia, bulimia, trastorn per atracó, obessitat
 • Terapia de Parella: problemes de comunicació, desamor, infidelitat conjugal, incompatibilitat de caràcter
 • Trastorns sexuals: trastorns del desig, trastorns de l’excitació, trastorns orgàsmics, trastorns per dolor, parafílies, trastorn de la identitat sexual (transexualisme)
 • Trastorns Psicosomàtics: acne, afonia psicògena, cefalees, molèsties gastrointestinals, etc
 • Trastorns del Son
 • Trastorns Psicòtics

Tècniques psicoterapèutiques que utilitzem:

 • TCC. Tècniques Conductuals i Cognitivoconductuals: activació conductual, parada i distracció del pensament, exposició, exposició interoceptiva, Terapia Racional-Emotiva-Conductual (TREC) de Ellis, interacció paradoxal, modelat, solució de problemes, desensibilització sistemàtica, Inoculació de l’Estrès de D. Meichenbaum, tècniques de relaxació autògena, tècniques d’aprenentatge d’habilitats socials.
 • TC. Tècniques Cognitives: reestructuració cognitiva, Teràpia Centrada en Esquemes (TCE).
 • TCC-3ª. Teràpies Cognitives de Tercera Generació: Teràpia Dialectico-conductual (DBT, especialment per trastorns de personalitat i de la impulsivitat), Teràpia d’Aceptació i Compromís (ACT) i Atenció Plena o Mindfullness.
 • Teràpia Cognitivoconstructivista: aplicada quan és important aprofundir en la psique del pacient, aquest model enfatitza la importancia de la construcció de tot coneixement i el seu significat a partir de la pròpia experiència, identificant els constructes nuclears, el seu estudi i modificació. S’utilitzen procediments com la Tècnica de la Reixeta, tècniques de Escalament i Teràpia narrativa.
Si desitja avaluar el seu cas, consulteu l'apartat de Tests online i telefoneu al 93 7888939

Si te problemes te temps, movilitat o bé si ho prefereix, utilitzi els nostres Serveis online