Orientació escolar

Positive Student Teacher ConferenceL’Orientació Vocacional constitueix un tipus d’intervenció professional de màxima rellevància en un Gabinet Psicopedagògic, donada la trascendència que implica pels joves que reben aquest tipus d’informació. En aquest sentit, els resultats obtinguts acostumen a influir en el procés de presa de decisions del subjecte de com encarrilar el seu propi futur escolar i professional. En conseqüència, en el GABINET PSICOLÒGIC ROMEU abordem aquesta intervenció treballant en equip, entre la psicopedagoga, la psicòloga infantojuvenil i el psicòleg clínic.

Aquest tipus d’orientació té l’objectiu d’ajudar als alumnes que tenen al voltant d’uns 15 o 16 anys a decidir sobre què fer en el seu futur, és a dir, a què poden optar des que acaben l’ensenyament secundari obligatori (ESO) en endavant.

Després de realitzar una triple avaluació d’aptituts, caràcter i preferències professionals, en cas que vulguin seguir estudiant, escoltarem quins són els temes més interessants per l’alumne i cercarem a què tipus de via pot apropar-se més per poder aconseguir el seu objectiu. En aquest cas, les diferentes vies, poden ser: cicles formatius de grau mitjà, batxillerat, cicles formatius de grau superior o/i universitat. Per orientar millor a l’alumne també tindrem en compte els resultats a nivell escolar duts a terme fins ara, ja que depen de quins siguin, serà més viable triar una opció o una altra. A mé a més, informarem a l’alumne de quines sortides profesionals pot tenir si arriba a estudiar el que realment desitja i d’aquesta manera planificar millor el seu futur i donar-li unes expectatives a seguir.

Si pel contrari, l’alumne no vol seguir amb els seus estudis i una vegada ha aconseguit el graduat escolar vol introduir-se al món laboral, també l’ajudarem a saber què és el que realment vol fer, el que més el motiva i aquins llocs de treball pot optar segons els seus interessos. Encara que sempre intentarem convencer als alumnes de que almenys realitzin uns estudis més focalitzats en les seves prioritats perquè en el seu futur puguin optar a un ampli ventall el qual ofereixi varies opcions per aconseguir un millor lloc de treball.

En la fase final de l’orientació, s’emetrà un Informe d’Orientació Psicopedagògica, previ consentiment de la persona responsable de l’alumne, on constaran tots els resultats obtinguts i les recomanacions donades a la persona interessada. Aquest informe es de gran importància, ja que permet una futura comparació amb eventuals avaluacions que es puguin realitzar en distintes èpoques de la vida de l’estudiant/professional.

Si desitgeu avaluar el seu cas, consulteu el nostre Servei d'Avaluació i Orientació o telefoneu al 93 7888939

Si té problemes de temps, movilitat o bé ho prefereix, utilitzi els nostres Serveis online