Orientació i avaluació

TestL’estil de vida actual i les complicacions pròpies del dia a dia generen petits problemes, conflictes o malestars passatgers que no solen necessitar, en moltes ocasions, un tractament continuat. En aquests casos, una consulta puntual amb el psicòleg, metge o logopeda resoldrà en gran mesura el motiu de consulta. És el que denominem consulta d’orientació.

En el nostre Centre vostè pot realitzar qualsevol consultar d’aquesta naturalesa sense cap tipus de compromís de continuitat terapèutica, i en algunes ocasions aquest tipus d’intervenció puntual pot evitar una complicació de la situació problemàtica del moment. En aquesta ocasió, ens referim a una consulta preventiva.

En altres ocasions la demanda pot centrar-se en el desig o necessitat de realitzar una avalució específica d’una àrea psicològica en particular, bé sigui a nivell de les aptituts intelectives, de la personalitat o dels interessos professionals. En altres ocasions interesarà realitzar preferentment una avaluació clínica, ja sigui per constatar l’estat psicològic, psiquiàtric o logopèdic.

En altres casos convenients i segons la demanda del pacient, el nostre Centre realitza i emet Informes d’Avaluació, elaborats i firmats pel professional adecuat, que reflexen els resultats i les conclusions de l’avaluació efectuada. Tingui en compte que un informe d’avaluació és sobint una eina necessària per establir les bases d’accions futures a iniciar, ja siguin de tipus terapètic, escolar, laboral, legal, etc. En última instància es tracta de conservar per escrit el que s’ha treballat en consulta.

En tots els casos, en GABINET PSICOLÒGIC ROMEU vostè trobarà els professionals i les eines avaluatives adecuades per realitzar tals intervencions professionals, amb la garantia d’un servei a l’altura de la seva demanda i necessitat.

Si desitja avaluar el seu cas, consulteu l'apartat de Tests online i telefoneu al 93 7888939

Si te problemes te temps, movilitat o bé si ho prefereix, utilitzi els nostres Serveis online