Nutrició

Diet concept. Fruits with measuring tape on a plate like weightMenjar és una acció que cal fer cada dia i els aliments són font d’energia i nutrients, indispensables per la vida. Ara bé, la ingesta d’aliments pot estar condicionada per molts factors, entre d’ells, l’econòmic, el social, el psicològic, etc.

En moltes ocasions però, aquesta acció tan quotidiana pot ser incorrecta fins el punt de generar en l’organisme una proporció inadequada de nutrients i energia, que pot comportar l’aparició de patologies.

En conseqüència, per tal de fer un correcte abordatge nutricional, cal contemplar els factors que mouen a la persona a menjar d’una determinada manera (ansietat, estrès, creences, ambient, ..) i valorar el seu estat de salut , per a determinar si hi ha alguna disfunció fisiològica o patològica.

Durant el tractament, l’educació nutricional és imprescindible per a que la persona pugui mantenir unes futures pautes de nutrició adequades, en funció de la seva patologia, prevenint així la possible aparició d’altres patologies.

A GABINET PSICOLÒGIC ROMEU vostè disposarà d’una professional que és experta universitària en Nutrició Humana i Dietètica, a demés de llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, i que treballa juntament amb la resta del nostre equip facultatiu en tot aquells trastorns on l’alimentació hi està implicada.

Trastorns i població que tractem:

  • Seguiment i tractament nutricional en persones que pateixen Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) com l’Anorèxia i la Bulímia nervioses, el trastorn de l’Afartament o l’Obesitat.
  • Establiment de pautes alimentàries correctes en situacions d’alteració emocional d’origen ansiós, depressiu, també en el cas de problemes d’impulsos o d’addiccions tòxiques.
  • Seguiment i tractament nutricional en el cas d’observar-se un lleuger sobrepès o infrapès.
  • Orientació nutricional en estats patològics com la diabetis, o bé malalties inflamatòries intestinals, celiaquia, etc.
  • Orientació nutricional per a tenir una alimentació equilibrada i prevenir patologies, dirigit a persones que volen millorar els seus hàbits alimentaris o que estan en situacions especials, com l’embaràs, la menopausa o en el cas d’atletes d’alt rendiment.

En tots aquests casos, al nostre Centre trobarà una solució vàlida y realista al seu problema alimentari, amb un tractament rigorós i totalment individualitzat segons les seves necessitats i circumstàncies actuals.

Primera visita

L’objectiu principal de la primera visita és la realització de l’anamnesi general i nutricional, que resumeix tota la informació retllevant de l’alimentació del pacient.

També es realitzaran les mesures antropomètriques bàsiques –utilitzant aparell mediador corporal i tallímetre-, com el càlcul de l’Índex de Massa Corporal o IMC, l’anàlisi de la proporció de greix i d’aigua corporal, les mesures del diàmetre de zones clau de la figura i també la mesura de les diferències entre la part superior i inferior de cos.

Finalment s’establirà l’enfoc del tractament a seguir i les primeres orientacions i recomanacions.

Tractament

El tractament consisteix en la supervisió i millorament de les pautes ja iniciades a la primera visita, mitjançant la realització de les visites de seguiment, que acostumaran a ser de periodicitat quinzenal, en funció de l’evolució del cas clínic i sempre de comú acord entre el professional i el pacient.

En el seguiment s’analitzarà l’eficàcia del tractament establert i l’evolució general del pacient, així s’aniran donant pautes d’educació nutricional.

Intervenció en equip: psicològica i/o mèdica

En el casos necessaris, la nutricionista podrà decidir la conveniència d’aconsellar al pacient un abordatge paral.lel per part de la resta de l’equip facultatiu del Gabinet. Això serà més habitual quan es detectin mecanismes psicopatològics que causen o mantenen la problemàtica alimentària, o bé quan el cas requereix d’una avaluació mèdica amb una prescripció medicamentosa específica.

Es considerarà la fi del tractament quan s’hagi pogut resoldre la problemàtica, o bé quan el pacient hagi aconseguit el control alimentari que desitjava.

Si desitja consultar el seu cas, consulti Trastorns alimentaris i obesitat o bé enviïns un formulari de contacte o telefoni al 93 7888939

Si té problemes de temps, mobilitat o bé ho prefereix, utilitzi els nostres Serveis online