Neuropsicologia

Concept of six ability in human brainLa Neuropsicologia Clínica és un camp d’aplicació de la psicologia que té com a finalitat descriure, diagnosticar i tractar les alteracions cognitives, conductuals i emocionals causades per una alteració estructural i/o funcional del Sistema Nerviós Central. En aquest sentit, les funcions cognitives són les capacitats mentals, com per exemple la rapidesa de pensament, la concentració, la memòria, la resolució de problemes, la comprensió i l’us del llenguatge, entre d’altres. En certes ocasions, algunes persones poden observar que no rendeixen ho esperat, degut a dificultats d’atenció i concentració, baixa velocitat en el processamet de la informació, dificultats de memòria i aprenentatge, o fins i tot degut a problemes de comunicació, baixa motivació o falta d’iniciativa. Aquestes dificultats cognitives poden presentar-se per igual entre adults com a nivell infantojuvenil. En els adults, poden observar-se arran de queixes de pèrdua de funcions cognitives, per exemple en els trastorns de l’estat de l’ànim, així com en persones d’edat avançada on hi ha sospita de deteriorament cognitiu. En els nens, aquestes dificultats poden identificar-se a partir de trastorns específics de l’aprenentatge, o de l’existencia d’un TDAH, de dislèxia o bé d’un trastorn del desenvolupament del llenguatge.

Per tot això el nostre Centre disposa d’una Psicòloga Sanitaria Especialista en Neuropsicologia clínica que és la responsable del funcionament d’aquesta important àrea assistencial.

Àrees neuropsicològiques que atenem i tractaments que realitzem:

  • Assessorament Neuropsicològic
  • Avaluació Neuropsicològica
  • Rehabilitació i Estimulació cognitiva

En l’abordatge neuropsicològic, primer es realitza una completa història clínica neuropsicològica, recopilant la màxima informació rellevant possible, així com s’assessora al pacient i/o acompanyant en funció de la primera impressió clínica que suggereixen les dades clíniques disponibles. A mesura de ho possible, s’explica i disenya un pla d’avaluació i s’assentaran les bases per una eventual intervenció terapèutica, segons els resultats de l’avalució.

Una vegada realitzada la selecció dels questionaris i d’altres tècniques de mesurament neuropsicològiques pertinents, s’efectua la passació de la bateria psicomètrica, amb una duració habitual d’entre 1 i 3 sessions, segons la dimensió de l’avaluació i l’estat cognitiu del pacient. Després d’una sessió de comunicació de resultats i, si ho demana el pacient, de la emisió de l’informa avaluatiu corresponent, es concreta i explica el diagnòstic neuropsicològic, el pronòstic i la orientació terapèutica, que pot comprendre Rehabilitació neuropsicològica i Estimulació cognitiva.

La Rehabilitació neuropsicològica consisteix en una intervenció terapèutica que té l’objectiu d’optimitzar la recuperació de les funcions cognitives afectades, així com facilitar estratègies que permetin compensar els dèficits cognitivo-conductuals.

La Estimulació cognitiva és una intervenció encaminada a estimular les funcions preservades, amb l’objectiu de mantenir l’autonomia del pacient el màxim temps possible.

Si desitja avaluar el seu cas, consulteu el tractament en Intervenció neurocognitiva i telefoneu al 93 7888939

Si te problemes te temps, movilitat o bé si ho prefereix, utilitzi els nostres Serveis online