Especialitats

psychotherapy-466987_960_720GABINET PSICOLÒGIC ROMEU és un Centre d’atenció psicològica integral, format per un equip de 9 professionals de psicologia, medicina, logopèdia i nutrició, que ofereix un servei professional multidisciplinari en tot el referent a la salut psicològica i el benestar emocional.

A GABINET PSICOLÒGIC ROMEU se sentirà ben atès en tot moment, en un entorn adequat, amb la calidesa i

privacitat necessàries que requereix tota assistència psicològica de qualitat.

 

 

En els nostres centres tractem els següents àmbits i especialitats:

Psicologia Clínica i Psicoteràpia d’Adults

Psicologia Clínica i Psicoteràpia Infantojuvenil

Neuropsicologia

Psicologia Forense

Psiquiatria

Medicina Homeopàtica

Aprenentatge i Logopèdia

Dietètica i Nutrició

Psicologia d’Empresa i Coaching

Psicologia Clínica i Psicoteràpia d’adults: avaluem i realitzem tractament de la majoria dels trastorns més habituals en la població adulta general, com els problemes de l’estat d’ànim, d’ansietat i fòbics, les obsessions, els problemes de caràcter, les addiccions tòxiques, la ludopatia, els problemes de parella de de la sexualitat, els conflictes familiars, així com els problemes d’adaptació de la vida quotidiana.

El nostre enfocament psicoterapèutic es basa en la Teràpia Cognitiva, un tipus d’intervenció basada en l’anàlisi de l’estil de pensament i la seva relació de la gestió de les emocions i del comportament, on s’intenta afavorir la màxima adaptació del pacient a la situació del moment i a les seves circumstàncies.

Per això, el nostre centre disposa d’un Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica i en Psicoteràpia, que és el Coordinador Clínic i el responsable del Gabinet.

Psicologia Clínica i Psicoteràpia Infantojuvenil: tractem la majoria dels trastorns psicològics infantils i juvenils, com són els problemes d’ànim i d’ansietat, les obsessions, les addiccions tòxiques, les ciberaddiccions, els problemes de timidesa, inseguretat i manca d’habilitats socials, així com els problemes relacionats amb l’autoimatge i autoacceptació, que sovint generen desequilibris en l’alimentació i poden arribar a ocasionar afartaments, anorèxia o bulímia.

Realitzem igualment avaluacions i intervencions en l’àmbit dels problemes centrats en l’adaptació escolar, especialment pel que fa a l’assetjament escolar i els problemes de relació amb l’entorn.

Per a això disposem d’una Psicòloga Sanitària Infantojuvenil i també Psicopedagoga, que realitza l’avaluació i el tractament més adequats a cada cas, realitzant sempre una devolució als pares i / o al col·legi, segons les necessitats del tractament.

meeting-1002800_960_720Neuropsicologia: realitzem una completa avaluació de les funcions superiors, establint el nivell real de les aptituds intel·lectives, així com el funcionament de les principals eines cognoscitives per a un bon rendiment intel·lectual, com el nivell d’atenció general, la resistència a la fatiga atencional i el nivell de concentració. Eelaborem un Informe Neuropsicològic que resumeix el conjunt dels resultats obtinguts, orientant un diagnòstic i recomanant un programa d’intervenció o de rehabilitació.

Tot això té una especial importància en els casos on hi ha sospita de Dèficit d’Atenció, d’hiperactivitat, o bé de tots dos de forma simultània, el que es coneix com TDAH.

Aquest treball el realitza una Psicòloga Sanitària i Especialista en Neuropsicologia Clínica, que aborda cada cas, de forma totalment individualitzada.

Psicologia forense: realitzem Orientació i Mediació jurídica, atenent aquelles consultes on els aspectes comportamentals de les persones, comporten conseqüències legals. També elaborem Informes Pericials psicològics en dret familiar, penal i laboral.

Per això comptem amb una psicòloga experta en Psicologia Jurídica i Forense, que fa la feina de forma rigorosa i molt individualitzada, sempre d’acord amb les demandes del client, sigui un particular o bé es tracti d’un professional de l’advocacia.

Psiquiatria: aquest és un servei complementari a la teràpia psicològica, que permet tractar adequadament aquells casos on és convenient complementar la intervenció professional amb l’ajuda d’una medicació psicofarmacológica, sempre en la seva justa mesura.

El nostre metge especialista en psiquiatria, realitza sempre una completa avaluació i emet un diagnòstic, escoltant activament a la persona i prescrivint el tractament amb medicaments adequat en cada cas, només en els casos necessaris, i sempre amb el consentiment final del pacient.

Aprenentatge i Logopèdia: realitzem Orientació Vocacional, avaluant el perfil de l’alumne i indicant la millor opció acadèmica. Així mateix treballem amb tècniques de Reeducació Escolar, conegudes com tècniques d’estudi, ensenyant i aplicant procediments d’estudi que permeten a l’alumne organitzar-se, aprendre millor i refermar els coneixements ja apresos.

En el camp de la Logopèdia avaluem i tractem els principals trastorns de l’aprenentatge com la dislèxia, els trastorns del llenguatge, de la parla i de la veu.

Medicina Homeopatia: en algunes ocasions, el desequilibri emocional que expressa el pacient o determinats símptomes que refereix, siguin psicològics o físics, requereix un abordatge mèdic integral, on es prescriu un remei terapèutic de tipus natural, rigorós encara que innocu sense efectes secundaris. L’homeopatia, especialment la de tipus unicista, treballa en aquesta línia, aportant significatius beneficis terapèutics en nombrosos problemes de salut.

Per això comptem amb una Metgessa de Família i Salut Comunitària, especialitzada en Medicina Psicosomàtica i en Homeopatia, que atén de forma molt personalitzada i escoltant sempre al pacient en el seu malestar.

Dietètica i Nutrició: en el nostre Gabinet trobareu una persona experta en Nutrició i Dietètica i Llicenciada universitària en Ciència i Tecnologia dels Aliments, amb una dedicació exclusiva a tots aquells pacients on sigui necessari un estudi del seu estat físic i nutricional, així com la instauració d’una pauta alimentària adaptada a les característiques individuals del cas a treballar.

Tant si parlem de trastorns de la conducta alimentària (TCA), com si ens referim a un lleuger sobrepès o infrapès, o bé si cal treballar pautes nutricionals a causa de intoleràncies alimentàries específiques, en el nostre centre trobareu un Servei de Nutrició professional i rigorós per atendre les seves necessitats en aquest àmbit.

Psicologia d’Empresa i Coaching: l’avaluació i la intervenció en la millora de l’estat psicològic de les persones, sovint transcendeix l’àmbit particular i ha de realitzar-se també en l’àmbit laboral de les persones. En aquest sentit, en el nostre centre realitzem les principals intervencions en l’àmbit professional de les persones, que van des de la selecció de personal, passant per l’anàlisi del clima laboral, la reorientació professional i el millor aprofitament de les capacitats personals en el propi àmbit laboral, fins al millor desenvolupament de tota les potencialitats d’una persona en la seva vida quotidiana, conformant-se en el que s’anomena actualment com coaching.

Per això comptem amb una psicòloga d’Empresa i Coach, degudament formada i entrenada per a realitzar una tasca d’aquestes característiques.