Coaching d’empresa

coachingEl principal objectiu serà potenciar el resultat de l’empresa, així incrementar l’efectivitat de persones i equips, el sentit, els valors, la motivació i rendiment de les persones de l’equip.

Els objectius a desenvolupar dins de l’empresa estaran marcats per la direcció de la mateixa i dirigits a:

  • Optimitzar els recursos humans de l’empresa
  • Millorar les relacions interpersonals
  • Incrementar la qualitat i efectivitat de l’activitat diària
  • Augmentar la responsabilitat
  • Augment de la Motivació i Confiança
  • Augment de l’eficàcia i eficiència del treball en equip