Què és la Psicologia Positiva?

L’expressió “psicologia positiva” és, des de fa uns anys, una de les expressions més repetides dins de l’àmbit de la salut i el benestar, i s’ha convertit en un dels enfocs psicoterapèutics més utilitzats en el moment actual. Però, d’on ve i què significa exactament?

Aquest terme es va començar a utilitzar en cercles científics a Estats Units, durant els anys 90, per part del professor Martin Seligman, com a corrent psicològic específic que estudiava aspectes positius de la psicologia humana, com la creativitat, la intel.ligència emocional, la felicitat o la resiliència.

Es tracta per tan d’un enfoc que s’allunya dels aspectes psicopatològics i negatius de l’ésser humà, resultant en un model en certa mesura hereu de la psicologia humanista, però instaurat dins del modern mètode científic.

Des d’aquest plantejament, podem considerar que els estats mentals positius fan de barrera en front dels transtorns psicològics, actuant-ne de forma preventiva i millorant els esquemes afectius i cognitius propis de la persona. En aquest sentit, tenen una evident utilitat dins del camp de la psicologia clínica.

LES FORTALESES HUMANES

En essència, des de la psicologia positiva es considera fonamental l’estudi i millorament dels trets psicològics positius que tots tenim i podem millorar. Seligman i Peterson, han categoritzat fins a 24 fortaleses humanes, agrupades en 6 grans àrees:

Saviesa i coneixement: capacitat d’adquirir i aplicar els coneixements amb saviesa.

1. Creativitat
2. Bon judici
3. Curiositat
4. Perspectiva
5. Amor per l’aprenentatge

Humanitat: capacitat de preocupar-nos pels altres.

6. Intimitat
7. Bondat
8. Sociabilitat o intel.ligència social

Coratge: capacitat de superar els obstacles per a aconseguir els nostres objectius.

9. Valentia
10. Perseverància
11. Integritat
12. Entusiasme

Justícia: virtuts que ens fan contruibuir a una societat més equitativa.

13. Sentit de la responsabilitat
14. Equitat
15. Lideratge

Templança: treballar la disciplina i l’autocontrol.

16. Autocontrol
17. Misericòrdia
18. Humilitat
19. Prudència

Trascendència: capacitat de trobar un propòsit a la vida.

20. Apreciació
21. Optimisme
22. Gratitud
23. Sentit de l’humor
24. Esperitualitat

EXERCICIS PRÀCTICS DE PSICOLOGIA POSITIVA

El mateixos Seligman y Peterson, propugnen uns exercicis, de fàcil aplicació, amb l’objectiu d’augmentar el benestar personal. Són els següents:

Escriu tres coses positives que hagis disfrutat recentment

Descobreix la teva major fortalesa i utilitza-la per a ajudar els altres

Escriu una carta de gratitud

Diari del futur

Una porta es tanca, una altra s’obre

Pensa en el millor de tu mateix

Registra els teus actes altruïstes

Així doncs, amics lectors, comencem a utilitzar aquests terapèutics consells!

Santiago Romeu Andrés
Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica, col. núm. 5205 COPC
GABINET PSICOLÒGIC ROMEU