Per què perdonar ens allibera

Perdonar ens allibera.

Aquesta és una frase cada vegada més utilitzada en entorns terapèutics, i que està plena de sentit. Però… què vol dir exactament perdonar?

Perdonar no és, per descomptat, un acte que minimitzi o banalitzi un acte negatiu comès contra nosaltres, ni és tampoc oblidar l’acte negatiu succeït.

Perdonar implica acceptació i comprensió. Consituteix un acte íntim i personal, que ens permet reconciliar-nos amb nosaltres mateixos i recuperar un benestar que abans no podíem tenir, alliberant-nos d’emocions molt negatives que ens empresonen, com la ira i el resssentiment.

Segons Bob Enright, psicòleg de la Universitat de Wisconsin i investigador sobre l’acte de perdonar, el perdó és un acte complex que implica canvis en la concepció de l’acte agressor, que generen canvis cognitius i afectius, anant molt més enllà de “passar pàgina i seguir endavant”.

En aquest sentit, implica entendre l’altre com a un ésser complex amb actes falibles, per tant com a executor de males accions.

Des d’aquesta òptica, podem parlar de la Teràpia del Perdó, com a procés terapèutic que treballa en aquesta direcció, seguint unes regles concretes. Són les següents:

Perdonar no és minimitzar l’experiència. Cal assumir la morbilitat de l’acte succeït.
Perdonar no és oblidar. És millor recordar el succeït per a millorar la resiliència.
Per a perdonar no cal que l’agressor es disculpi. No cal penediment extern, és un acte intern.
Perdonar no és signe de debilitat. Significa que s’ha decidit avançar i no quedar en el passat.
Perdonar és un procés. Implica alt-i-baixos i dificultat d’acceptació de certs aspectes concrets
Perdonar preserva la pròpia salut mental. Ens preserva el propi equilibri emocional.

La pràctica de la Teràpia del Perdó, acostuma a implicar 4 fases terapèutiques, com són:

1. Expressar les emocions. Normalitzar les emocions d’ira, enuig, dolor o ressentiment.
2. Comprendre el per què. Acceptar possibles explicacions limitades o poc raonables.
3. Reconstruir la seguretat. Enfortir la nostra autoconfiança de cara al futur.
4. Deixar anar. Renunciar a un rol de víctima i al rancor. Això ens farà més forts.

Santiago Romeu Andrés
Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica
GABINET PSICOLÒGIC ROMEU