Incorpora l’Atenció Plena a la teva vida

Ja estem en plena època estiuenca, i molts de nosaltres gaudim d’uns dies de descans, fent activitats diferents a les habituals durant la resta de l’any, i que lògicament volem exprimir al màxim.

En aquest context de lleure i aparentment “sense estrés”, a algunes persones els hi pot resultar molt difícil disfrutar plenament d’allò que estan fent, de saborejar les vivències del moment, en part degut a una actitud focalitzada “en el consum ràpid” de l’activitat triada, generant-los paradoxalment elevats estats d’inquietud i de saturació, que són incompatibles amb un estat de benestar emocional.

En aquest sentit, fa uns anys que es parla de la importància de viure amb consciència i atenció plena (traducció de mindfulness), com una de les claus per augmentar el nostre equilibri psicològic i acostar-nos a una sensació de major plenitud i satisfacció personal. Essencialment, es tracta de prendre consciència dels propis pensaments, emocions i comportaments, sense jutjar-los ni prendre’n part, sino amb una actitud contemplativa i acceptant plenament la vivència del moment.

De fet, si aprofondim en els preceptes de l’anomenada Teràpia Cognitiva de Tercera Generació, aquesta ens proposa el mindfulness com a tècnica de meditació que cultiva aquesta actitud vital, i que pot arribar a canviar la forma de relacionar-nos amb el nostre entorn, sentant les bases de la Teràpia d’Acceptació i Compromís (ACT), en el tractament dels problemes psicològics més habituals d’avui en dia, com els trastorns depressius i de l’esfera ansiosa, entre altres.

En definitiva, des d’aquí aconsellem al lector que aprofiti els dies de vacances o els moments de lleure, com a una possibilitat per a experimentar l’atenció plena en cadascuna de les activitats que estigui fent, sense més finalitat que la pròpia vivència del moment, independent de la naturalesa o el resultat de la mateixa.

Activitats naturals com passejar, respirar profundament, estar en contacte amb la natura, així com conversar, escriure, llegir, observar l’entorn, escoltar música o fer esport, possibiliten una experiència oberta i conscient.

Prove-m’ho!

Santiago Romeu Andrés
Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica col. núm. 5205 COPC
GABINET PSICOLÒGIC ROMEU