Ansietat i estrès davant situacions d’avaluació

Aquesta setmana la majoria dels alumnes que han acabat el Batxillerat s’enfronten a la selectivitat. Aquesta prova d’accés a la universitat es viu sovint amb neguit per tota la pressió que l’estudiant pot sentir al damunt. L’ansietat i angoixa  davant els exàmens són situacions comunes que molts alumnes viuen en les avaluacions durant tot el curs. Aquestes reaccions  emocionals negatives i incòmodes davant l’anticipació d’una situació estressant com és un examen, no s’han de viure com una ‘normalitat’ ni passar per alt. És cert, que està demostrat que cert grau de tensió anticipatòria és positiu perquè serveix per mantenir actives les facultats intel·lectuals, físiques i emocionals, a més de millorar el rendiment; però aquesta tensió pot esdevenir fàcilment ansietat, i donar-se l’efecte contrari: una avaluació es converteix en un fet amenaçant que es viu com una cosa insuperable i a la qual es dóna una importància exagerada.

Els principals símptomes  no s’allunyen dels que qualsevol nen o adolescent podria passar en un procés ansiós de diferent origen. Podem veure que hi ha p èrdua de gana, o descontrol alimentari ( menjar entre hores o moltes quantitats de forma ansiosa), alteració del son amb dificultats de conciliació o malsons i dormirs poc profunds, estat d’ànim irritable i pensaments negatius i catastrofistes a l’hora de pensar en el resultats de l’avaluació.

índiceEn aquest cas, pot ser necessari iniciar una intervenció dirigida a la disminució de l’estat ansiós, duent a terme tècniques de relaxació, i de reestructuració cognitiva envers els pensaments negatius associats a un examen. A més, seria recomanable dotar a  l’estudiant que pateix ansietat i estrès davant situacions avaluatives de recursos a nivell organitzatiu, de planificació i de tècniques d’estudi per afrontar els exàmens amb més tranquil·litat i seguretat.

 

Elisabet Portavella Jovés

Psicóloga Infanto-Juvenil Col.19608